Kancelaria Notariusz Wrocław – poznaj obowiązki prawnika!

Za notariusza uważa się funkcjonariusza publicznego powołanego przez rząd stanowy. Podstawowym obowiązkiem Kancelarii Notariusza Wrocław jest pomoc w zapobieganiu oszustwom poprzez obserwowanie podpisywania dokumentów i weryfikowanie ich autentyczności. Jednak poza tymi uniwersalnymi obowiązkami zawodowymi, które wykonuje każda Kancelaria Notariusz Wrocław, niektóre mniej znane obowiązki są również wykonywane przez notariuszy.

Jednym z oficjalnych obowiązków jakie ma Kancelaria Notariusz Wrocław jest składanie przysięgi i przyrzeczeń, które są przyrzeczeniem osoby, która mówi prawdę, i może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej za podanie nieprawdziwych informacji. Zgodnie z prawem osoba, która złoży przysięgę, która później zawiera nieprawdziwe oświadczenia, może zostać ukarana za krzywoprzysięstwo. Przysięgi są powszechnie składane w trakcie postępowania sądowego i przy przysięganiu urzędników publicznych na ich nową rolę.

Na przykład we Wrocławiu wymaga się od każdego notariusza podania daty każdego notarialnie poświadczonego przedmiotu, daty jego poświadczenia, nazwiska i adresu osoby podpisującej, środków, za pomocą których notariusz zweryfikował tożsamość podpisującego, czy notariusz osobiście zna podpisującego. Aby notariusz mógł poślubić parę w jednym z tych stanów, należy najpierw uzyskać zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od upoważnionego urzędnika tego samego kraju. Również sama ceremonia ślubna musi odbywać się w tym samym stanie. Dlatego Kancelaria Notariusz Wrocław nie może poślubić pary, która uzyskała pozwolenie na zawarcie małżeństwa w innym kraju.