Czym są rozdzielnice elektryczne Gdańsk?

Pomimo ulepszeń wprowadzonych przez serię rozdzielnice elektryczne Gdańsk w porównaniu do poprzedniej IEC 60439, nadal istnieją pewne ograniczenia. W szczególności w przypadku producenta zespołu lub konstruktora paneli łączącego wyposażenie i urządzenia z różnych źródeł (producentów) weryfikacja projektu nie może być zakończona. Wszystkie różne kombinacje sprzętu z różnych źródeł nie mogą być testowane na etapie projektowania – zajrzyj na stronę firmy Cim-El i dowiedz się więcej. Przy takim podejściu nie można uzyskać zgodności ze standardem we wszystkich konkretnych konfiguracjach jakie mogą mieć rozdzielnice elektryczne Gdańsk.

Zgodność jest ograniczona do ograniczonej liczby konfiguracji. W tej sytuacji zachęca się użytkowników końcowych do zapytania o certyfikaty testowe odpowiadające ich konkretnej konfiguracji, a nie tylko ważne dla konfiguracji ogólnych. Z drugiej strony, rozdzielnica elektryczna Gdańsk ustanawia surowe ograniczenia w zakresie zastępowania urządzenia przez urządzenie z innej serii, w szczególności w przypadku wzrostu temperatury i weryfikacji odporności na zwarcie. Tylko zastąpienie urządzeń tej samej marki i serii, tj. tego samego producenta i o takich samych lub lepszych właściwościach ograniczających, może zagwarantować utrzymanie poziomu wydajności. W związku z tym zamianę na inne rozdzielnice elektryczne Gdańsk, które nie pochodzi od tego samego producenta, można zweryfikować tylko poprzez testowanie (np. „badanie typu”) w celu spełnienia normy IEC61439 i zagwarantowania bezpieczeństwa zestawu.